HELHETSLÖSNING FÖR KALIBRERING

Kalibrering av mätare och produkter är extremt viktigt för att säkerställa värden och kvalitet. Vi erbjuder service och kalibrering av allt från avancerade elektriska mätinstrument till enklare analoga instrument – oavsett fabrikat.

En del större utrustning kan inte flyttas eller bör kalibreras på plats av kvalitetsskäl. Alternativt vill man helt enkelt kalibrera kritisk utrustning på plats för att minska eller helt undvika produktionsbortfall. Vi erbjuder kalibreringstjänster direkt i er anläggning eller i er produktionslinje inom ett brett område.

KALIBRERINGSTJÄNSTER

Amtele erbjuder unikt en personlig kalibreringsexpert. Du kan alltid ringa eller maila direkt för att diskutera just ditt instrument eller din givare.

Instrument eller givare som kalibreras är unika med ett eget serienummer. Detta serienummer registreras i Amteles databas och kalibreringsresultat samt certifikat kan enkelt spåras och Amtele sparar kalibreringsprotokollet i 6 år. Ingår i alla våra serviceavtal.